Najnovije istraživanje naučnika Tokijskog Instituta za tehnologiju i Univerziteta Kjoto otkrilo je da psi i vukovi pored lajanja, zavijanja i govora tela, koriste još jednu vrstu komunikacije. Studija je utvrdila da psi i vukovi komuniciraju i očima.

U opas i vuk komunikacija ocimakviru studje na kojoj su radili naučnici sa Tokijskog instituta za tehnologiju i Univerziteta Kjoto vršena su upoređivanja karakteristike crta lica i očiju 25 različitih rasa pasa.
Nijanse kože tj dlake oko očiju, oblik oka kao i oblik i boja zenice čine složeni sistem komunikacije očima, koji takođe može da se primeni i na ljude, navodi se u izveštaju istraživanja.

Istraživači su ustanovili tri osnovna obrasca:

Tip A – za ovaj tip je karakteristično da su pozicija zenice u oku i pozicija oka na licu jasno definisane
Tip B – ima jasnu samo poziciju oka
Tip C – nejasno pozicionirani i oko i zenica

Tipu A pripadaju vrste koje tokom cele godine žive u porodičnim grupama odnosno čoporima. Ovoj grupi pripadaju vukovi i psi.

Tipu B pripadaju vrste koje imaju tendenciju da žive same ili u parovima kao što su na primer lisice.

Životinje koje pripadaju tipu B iako imaju jasnu poziciju oka njihov pogled ne otkriva sve. Njihove konture i izraz uvek imaju elemente prikrivanja pa je komunikacija dosta nejasnija.

Kao primer za tip C naučnici su naveli Kolumbijskog divljeg pasa. Ovoj grupi pripadaju životinje koje su predatori i love same. Njihov pogled nije lako „pročitati “ jer su oko i zenica nejasno pozicionirani. Njihovo potpuno tamno oko malo otkriva. Naučnici smatraju da oni skrivaju svoje predatorske namere kamuflirajući svoj pogled.

Vukovi i psi koji pripadaju A tipu obrazcu komunikacije koriste signalizaciju pogledom među članovima grupe kojoj pripadaju. Primećeno je da vrste koje zajedno idu u grupni lov pripadaju ovom tipu i takođe imaju jasnije konture oka i izraženiju beonjaču koja jasnije otkriva šta je predmet posmatranja. Iako se smatralo da je ovaj složeniji oblik komunikacije rezervisan samo za ljude ovom studijom otkriveno je da i životinje umeju da prepoznaju određene pokrete i izraze lica, kod jedinki iste vrste. Osim toga odavno je već primićeno da psi umeju da prepoznaju i razumeju  kontakt očima sa svojim vlanicima.