Pogledajte upronog psa koji pokušava da dohvati lopticu, sa neočekivanim preokretom.