Uprkos reputaciji da su mačke ravnodušne prema svojim vlasnicima, nova istraživanja sa milanskog unverziteta pokazuju da se mačke oslanjaju na naše emotivne reakcije i signale mnogo više nego što smo to ranije mislili.

004

Istraživanja su pokazala da psi kupe emotivne signale svojih vlasnika i na osnovu toga reaguju na recimo nepoznat predmet. Ovaj fenomen je poznat kao socijalna referenca. Naučnica Izabela Merola je sprovela istraživanje mačaka istom metodom kojom su testirani i psi.

Dvadeset četiri mačke i njihovi vlasnici su podeljeni u dve grupe. Jedna grupa je bila pozitivna dok je druga bila negativna. Cilj istraživanja je da se proceni da li mačke koriste emotivne informacije koje dolaze od vlasnika kada se susretnu sa nepoznatim objektom. Test je bio da vlasnik sa svojom mačkom uđe u prostoriju u kojoj je duvao ventilator sa plastičnim trakama, a na jednom kraju sobe je postavljen panel koji bi mački izgledao kao jedini izlaz iz prostorije. Pri ulasku u prostoriju, vlasnicima se sugerisalo da prvo neutralno reaguju na ventilator tj. da potpuno ignorišu prisustvo bučnog predmeta sa plastičnim trakama. Posle neutralne faze, u pozitvnoj grupi, vlasnici umirujućim glasom i srećnim izrazom lica počinju da reaguju na ventilator, dok se u negativnoj grupi, vlasnici ponašaju bojažljivo prema objektu i udaljavaju se od njega.

Oko 79% mačaka je posmatralo svoje vlasnike u toku neutralne faze, što čini isti procenat kada su testirali pse. Mačke su promenile svoje ponašanje u skladu sa ponašanjem njihovih vlasnika, pa su tako mace u negativnoj grupi češće zagledale panel koji je predstavljao potencijalni izlaz. One su takođe, brže kretale ka izlazu od mačaka iz pozitivne grupe. Iako je potrebno dodatno istraživanje, iz ovog testa se može zaključiti da se mačke prilagođavaju našim reakcijama u različitim situacijama. One reaguju na naš govor, izraze lica i govor tela, iako vam nekada izgleda kao da ih uopšte nije briga.

izvor: mnn.com

foto: flickr/cybercynic