Mnogi ljudi smatraju da je preračunavanje psećih i mačjih godina u ljudske jednostavno i da se one dobijaju prostim množenjem godina tih životinja sa sedam. Po toj logici bi pas ili mačka od 4 godine imali 28 ljudskih. Međutim brojana istraživanja na ovu temu pokazala su da ovaj način računanja starosti nije tačan i ponudila su novu formulu na osnovu koje se mogu izračunati godine ljubimca. Iako ni ova jednačina nije najpreciznija, mnogi veterinari su saglasni da može biti od pomoći prilikom računanja starosti pasa i mačaka.

macke i psiPAS
Ova metoda uzima u obzir brzi početni razvoj psa, kao i kasnije usporavanje procesa starenja. Prosečni životni vek psa iznosi 12 godina, ali treba imati u vidu da se psi različite veličine razvijaju različitom brzinom, pa krupniji stare nešto brže nego oni mali.
Psi se tokom prve godine razvijaju otprilike jednako, bez obzira na rasu i veličinu, a razlike u razvoju postaju očigledne tek nakon toga. Kada pas napuni jednu ljudsku godinu, on se već nalazi u stanju polne zrelosti tj u pubertetu. Uglavnom se navodi da pas u tom periodu ima između 12 i 15 „ljudskih“ godina.
Prve dve godine su ključne za razvoj pasa. Smatra se da pas kada napuni dve godine ima čak 24 ljudske. Nakon toga, će svakoj psećoj godini odgovarati četiri ljudske, jer se njegov razvoj ujednačava i usporava. Tako će trogodišnji pas imati 28, četvorogodišnji 32, a petogodišnji 36 godina. Ipak, ovo je prosek, jer mali psi žive znatno duže od velikih. Veće rase ulaze u pozne godine već nakon 5 godina, dok oni manji postaju „stariji“ mnogo kasnije. Osim toga ženke u proseku imaju duži životni vek od mužijaka.

MAČKA
Pored stare formule izračunavanja godina mačaka (množenja sa sedam) veoma dugo bila je prihvaćena još jedna formula po kojoj je jedna mačja godina jednaka je četiri ljudske. Međutim ni formula za izračunavanje starosti mačke nije tako jednostvana.
Kako mačke imaju manji raspon u veličinama od pasa, kod njih se može napraviti nešto univerzalnija formula koja se može primeniti na sve rase. Prva godina za mačku je kasna adolescencija, a druga je rano odraslo doba. Računajte da dvogodišnja mačka ima 24 ljudske godine i nakon toga na svaku mačju godinu dodajte četiri godine. Tako će mačka koja ima četiri godine, imati 32 „ljudske godine“, ona sa 10 godina 56 godina, a mačka koja ima 16 godina bila bi osamdesetogodišnjak.

izvor: vetstreet.com