Umetnik Guido Daniele (guidodaniele.com) odlučio se na nešto drugačiju, inovativniju, vrstu umetnosti. Dok mnogi slikari koriste platno, Daniele se odlučio da umesto njega koristi ruke. 

Pogledajte seriju njegovih realistično naslikanih životinja:

Python-Royal_hand_painting_Guido_Daniele-normal

83765421