Činjenica je da naši ljubimci komuniciraju sa nama, ali samo ptice imaju sposobnost da oponašaju ljudski govor i to na bilo kom jeziku na svetu. Zato i postoji mnogo mitova o tome kako, zašto i koje vrste mogu da nauče da pričaju. Da li znate šta su činjenice, a šta fikcija?

bird-with-microphoneMit br. 1 – Svi papagaji mogu da nauče da govore

Većina papagaja zaista ima razvijenu sposobnost da uspešno oponaša zvukove iz svog okruženja pa i ljudski govor, ali neki papagaji nikada neće progovoriti ni jednu jedinu reč! Zašto? Jednostavno, zato što je svaki papagaj individua za sebe. Neke vrste, poput Amazonskog papagaja ili Afričkog sivog papagaja imaju veću sklonost ka imitiranju govora. Naučnici i dalje ne mogu sa sigurnošću reći zašto je to tako.
Čak i unutar vrste sa reputacijom brbljivaca, pojedini primerci nikad ne progovore. Ako vam je važno da vaš papagaj zna da govori, razmotrite usvajanje ili kupovinu ptice koja već ima izgrađen vokabular. Neki papagaji sami progovore, a nekima je potrebno vreme da nauče uz vežbu sa vlasnikom.

Mit br. 2 – Papagaji su jedine ptice koje govore

p

Kada pomenemo govor ptica, uvek pomislimo na papagaje što je i normalno jer su oni načešći pernati kućni ljubimci. Postoje mnoge druge vrste ptica koje takođe mogu da govore, a neke nas mogu iznenaditi.
Mynah ptice, neobični i egzotični ljubimci, su odlični imitatori ljudskog govora. Vrane, gavrani i ostali predstavnici Corvid vrste brzo i lako uče da oponašaju govor, mada ne zvuče toliko jasno kao papagaji. Čvorak, ptica pevačica poreklom iz Evrope imitira govor sasvim jasno i razgovetno. Najimpresivniji imitator je Australijska ptica pevačica koja pored govora može da oponaša i neverovatno složene zvukove kao što je zvuk električne testere. Dakle, iako su papagaji najpoznatiji brbljivci, svakako nisu jedini.

DSC09956Mit br. 3 – Papagaji govore jer imaju glasne žice

Iako papagaji mogu da proizvedu identičnu boju glasa kao vlasnik, oni zvukove proizvode bez glasnih žica za razliku od ljudi. Vokalni trakt ptica je vrlo složen. Organ za pevanje se kod ptica pevačica i papagaja nalazi na dnu grkljana, između pluća i dušnika. Vazduh koji prolazi kroz organ za pevanje vibracijom na zidovima stvara zvuk.
Iako je fascinantno da papagaji govore bez glasnih žica, još je neobičnije što prave iste zvukove kao i ljudi i to bez usana i zuba. Samo pokušajte da izgovorite reč “papagaj” nekoristeći usne, i videćete.

filename-dsc01932-jpgMit br. 4 – Ako naučite papagaja da zviždi, neće naučiti da priča

Mnogi vlasnici su u zabludi da ako nauče papagaja da zviždi, kasnije neće hteti da govori jer je to teže. Baš naprotiv! I treba prvo početi sa jednostavnijim zvucima, pa kratkim rečima, a onda pokušati sa smislenim rečenicama. Važno je da papagaj ima želju za interakcijom sa vlasnikom, bilo da mu puštate zvuk zvona na telefonu ili ponavljate reči. Ohrabrite ga i nagradite svaki put kada ponovi nešto, pa makar to bio i zvižduk. Neki papagaji nauče da govore, čak i kada ne vežbate sa njima.

Pet_European_Starling_BirdMit br. 5 – Samo mužjaci mogu da nauče da govore

Tačno je da, kod nekih vrsta papagaja, mužjaci imaju veći repertoar zvukova i reči, ali uvek postoje izuzeci. I ženke mogu da savladaju govor, ali će im trebati više vremena i rada.
Bolja sklonost ka imitaciji kod mužjaka ima veze sa njihovim prirodnim ponašanjem u divljini, gde su glasniji. Ženke imaju sposobnost da oponašaju zvukove, ali ne i sklonost pa je proces duži. Ženke i mužjaci Amazonskog papagaja ili Afričkog sivog papagaja su podjedanko dobre pričalice i brzo uče reči i fraze. Nema pravila. Neki papagaji su talentovani za govor, a drugi naprosto nisu.